Czym jest coaching?

Jest to interaktywny, systematyczny proces rozwoju, wykorzystujący metody związane z psychologią pozytywną oraz poznawczo-behawioralna. Podstawą jest założenie, że każdy ma w sobie ogromny potencjał i najlepsze możliwości do odnajdywania celu, sensu, satysfakcji z życia oraz samorozwoju. Coaching poprzez kluczowe pytania otwarte oraz ćwiczenia “otwierające głowy” pobudza uczestników procesu do odnajdywania zasobów, w celu odnalezienia najlepszej ścieżki dla swojego wzrostu i/lub rozwiązania trudności, budowania Ja, organizacji życia. W procesie coachingowym chodzi o zmianę tu i teraz. Nie zajmuje się „leczeniem” przeszłości – pracuje w teraźniejszości i uaktywnia wszystkie zasoby klienta, by osiągnął swój cel.

Spotkań najczęściej jest od 4 do 8. Zdarza się też, że już po 2 spotkaniach, osiągane jest to, na czym zależy najbardziej klientowi. A niekiedy wymaganych jest  10 lub 12 spotkań. Coaching potrzebuje 100 procentowego zaangażowania klienta w proces. tylko takie nastawienie daje optimum powodzenia.

 

 

Metoda Points of You™

Prawdziwe zmiany nie zajdą jeśli nie przyjrzymy się naszemu życiu z różnych punktów widzenia. Wyzwaniem jest zmiana perspektywy. Poprzez pracę z obrazem i nieoczywistym słowem. Metoda POY pomaga uruchomić podświadome skojarzenia i zestawić je z logicznym rozumowanie tak by pobudzić nasze myślenie do niestandardowych odpowiedzi i rozwiązań.

Aleksandra Pszczólińska © 2023