Czym jest doradztwo kariery, doradztwo zawodowe?

Jest to proces pomagania klientom w celu lepszego zrozumienia przez nich samych siebie w odniesieniu do rodzajów i środowiska pracy, by mogli podjąć właściwą decyzję przy wyborze kierunku kariery, podjęcia nowego zawodu, zmiany aktualnego zatrudnienia, lub też właściwego dostosowania zawodowego. (A. Bańka, 2016)

Komu potrzebne jest doradztwo?

DOROSŁYM potrzebującym zmiany pracy z przyczyn ekonomicznych, prestiżowych, emocjonalnych (wypalenie zawodowe, potrzeba wyzwań); określenia nowej ścieżki kariery w oparciu o rzetelną wiedzę o sobie, by wybór zawodu, miejsca zatrudnienia był jak najbardziej zgodny z profilem charakterologicznym, predyspozycjami oraz wartościami.

STUDENTOM potrzebującym określenia jacy są i w którą stronę zmierzać w wyborach edukacyjno-zawodowych; stwierdzającym, że to, co studiują nie specjalnie im pasuje i chcą się dowiedzieć, jakie kroki podjąć, by to zmienić.

UCZNIOM potrzebującym kompetentnego określenia swoich mocnych stron, budowania wiedzy na temat własnych preferencji i predyspozycji, określenia zainteresowań oraz budowania wiary w siebie.

Prowadzę również konsultację dla RODZICÓW, którzy potrzebują wsparcia w sytuacji podejmowania przez ich dzieci decyzji edukacyjnych, zauważających niezdecydowanie u swoich dzieci, brak jasno sprecyzowanych zainteresowań. Dla tych przytłoczonych chaosem informacyjnym na temat tego, co jest obecnie najbardziej istotne w edukacji dla przyszłego rozwoju zawodowego. Chcącym pomóc dzieciom w lepszym poznaniu samych siebie oraz budowaniu wiary w swoje możliwości; i dla każdego innego powodu, związanego z wyborem edukacyjno-zawodowym.

Aleksandra Pszczólińska © 2023