O mnie

Jestem certyfikowanym doradcą zawodowym, coachem kariery Praktykiem metody Points of You oraz terapeutycznej RTZ. Ukończyłam Pedagogikę na  Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z zakresu coachingu, doradztwa zawodowego i edukacyjnego “Job coaching – nowoczesne doradztwo zawodowo-edukacyjne” na Uniwersytecie  Humanistyczno-Społecznym SWPS. Jestem Masterem metody diagnostyczno–doradczej Reiss Motivation Profile®.

Dodatkowo posiadam wiedzę z zakresu psychodietetyki (ukończony kurs doskonalący UO Uniwersytetu Warszawskiego) oraz pracy z młodzieżą z zespołem Aspergera (szkolenie Fundacji SYNAPSIS).

Założyłam i pełnię funkcję Prezesa Fundacji na rzecz Edukacji Zdrowia „Perspektywa”. Jestem autorką projektów edukacyjnych i doradczych przeprowadzonych przez Fundację „Perspektywa” we współpracy z Biurem Edukacji m.st. Warszawy w latach  2015-2023.

Przeprowadziłam ponad trzy tysiące godzin warsztatów doradczych i coachingowych oraz ponad tysiąc godzin  pracy indywidualnej.

Należę do Stowarzyszenia Doradców Szkolno–Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Pracuję doradczo, coachingowo w nurcie psychologii pozytywnej skoncentrowanej na wzmacnianiu pozytywnych doświadczeń, cech indywidualnych oraz czynnikach sprzyjających ich rozwojowi. W  procesie zmiany, decyzji czy wyboru chcę wspierać naturalną potrzebę człowieka do nadania swojemu życiu głębszego celu i sensu, życiu zgodnego z własnymi poglądami, potrzebami, wykorzystania własnych talentów i realizacją swojego potencjału.

Chcę pomóc w budowaniu umiejętności radzenia sobie z istotnymi wydarzeniami oraz umacnianiu pozytywnych relacji z innymi. Moim zadaniem jest pomoc w rozwoju osobistym klienta poprzez samowiedzę i  samoakceptację.

Posiadane przeze mnie dyplomy i certyfikaty:

Mgr Pedagogiki – Uniwersytet Warszawski,


Coaching i doradztwo edukacyjno-zawodowe – Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS, 


Master metody Reiss Motivation Profile ® – Instytut Durkalskiego, 


Metoda RTZ ( stopień I i II) – Polskie Towarzystwo Terapii Behawioralnej, Pracownia RTZ Agnieszka Hottowy


Points of You™- metody pracy coachingowej – Practitioner (poziom L.2)


Aleksandra Pszczólińska © 2023